چگونه یک استاد لینگورنجی شوم؟

2. حداقل شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان تدریس در لینگورنج

اساتید زبان

 • حداقل سن 18 سال
 • حداقل مدرک لیسانس مرتبط یا صلاحیت تدریس (مانند مجوز تدریس،PGCE ، DELTA ، CELTA ، TAEFL، IELTS و غیره)
 • تهیه و ارسال ویدئوی 1 تا 3 دقیقه ای معرفی استاد
 • تهیه و ارسال رزومه
 • مدرک مشخص کننده نیتیو بودن و یا حداقل گرید C2 (اطلاعات بیشتر) در زبانی که می خواهید تدریس کنید
 • حداقل یک پاراگراف متن نوشتاری در زمینه معرفی خود و  آنچه که ارائه می دهید

نكته مهم: ارسال یک نسخه اسکن شده از كليه مدارک شناسایی وآموزشی مرتبط برای اعتبار سنجی اساتید الزامی می باشد (کارت ملی، رزومه، مدارک زبان و ...)


مربیان زبان

 • حداقل سن 18 سال
 • تهیه و ارسال ویدئوی 1 تا 3 دقیقه ای معرفی استاد
 • مدرک مشخص کننده نیتیو بودن و یا حداقل گرید B2 (اطلاعات بیشتر) در زبانی که می خواهید تدریس کنید
 • حداقل یک پاراگراف متن نوشتاری در زمینه معرفی خود و  آنچه که ارائه می دهید


همه اساتید لینگورنج اعم از اساتید حرفه ای و مربیان زبان باید به موارد دسترسی داشته باشند:

 • حساب کاربری در سایت لینگورنج
 • دسترسی مطمئن و پایدار به اینترنت
 • میکروفون خارجی و / یا وب کم