اساتید لینگورنج

در لینگورنج هر استاد یک کلاس آنلاین شخصی با کلیه امکانات آموزشی در اختیار دارد و از طریق آن ضمن معرفی خود، بصورت مستقل و با در نظر گرفتن روش تدریس شخصی خود به تدریس می پردازد.
در صورتی که می خواهید به جمع اساتید / مربیان لینگورنج بپیوندید، اینجا کلیک کنید.


        
 

نام و نام خانوادگی:

سطح زبان:

نیتیو:

زمینه تدریس:زبان (های) تدریسی:
رده سنی تدریسی: 

مصطفی آزاد  مصطفی آزاد نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

فاطمه جعفری  فاطمه جعفری نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
چینی
مشاهده جزئیات

 

میلاد داداشی  میلاد داداشی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

سجاد ناصری  سجاد ناصری نیتیو: خیر سطح زبان: C1 - Effective operational proficiency or advanced زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

علیرضا ربیعی  علیرضا ربیعی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: اسپانیایی
انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

مقری ماطوسیان  مقری ماطوسیان نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: فرانسه
مشاهده جزئیات

 

ملیکا خادمه  ملیکا خادمه نیتیو: خیر سطح زبان: C1 - Effective operational proficiency or advanced زبان (های) تدریسی: آلمانی
مشاهده جزئیات

 

طناز ابراهیمیان  طناز ابراهیمیان نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: آلمانی
مشاهده جزئیات

 

محمدامین شهبازی  محمدامین شهبازی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: آلمانی
انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

الهام کیمیایی  الهام کیمیایی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: کره ای
مشاهده جزئیات