استاد زبان

در لینگورنج اساتید زبان:
  •  افرادی هستند که در یک زبان نیتیو محسوب می شوند و دارای مجوز یا تأئیدیه معتبر در زمینه آموزش یک زبان به عنوان زبان خارجی یا دوم هستند. 
  • بر اساس تأییدیه یا مدرک دانشگاهی مجاز به تدریس در یک و یا همه گروه ها یا سطوح زبان اعم از دروس عمومی، زبان شغلی، آمادگی آزمون، آموزش به کودکان و نوجوانان و تمرین مکالمه هستند.
  •  اسناد و مدارک اسکن شده ای که نشان دهنده مهارت و مجوز تدریسشان می باشد با حفظ شرایط محرمانگی اسناد طبق روال لینگورنج در پروفایل کاربریشان به نمایش در خواهد آمد (همانند گواهینامه های معتبر در زمینه آموزش زبان، مدرک دانشگاهی و ...)

» واژه نامه لینگورنج