عکس ادمین لینگورنج

مربی زبان

از ادمین لینگورنج در چهارشنبه، 1 ژوئیه 2020، 11:43
 
در لینگورنج مربیان زبان:
  • افرادی هستند که در یک زبان نیتیو و یا در حد نیتیو محسوب می شوند و از آموزش زبان بصورت غیر رسمی لذت می برند! 
  • تنها مجاز به تدریس دروس عمومی، تمرین و مکالمه هستند.

» واژه نامه لینگورنج