واژه نامه لینگورنج


در لینگورنج برخی کلمات دارای تعاریف خاصی هستند لذا جهت آشنایی بیشتر با این اصطلاحات لینگورنجی به واژه نامه تخصصی لینگورنج مراجعه نمائید.


در حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی | بر اساس زمان تعریف

عکس ادمین لینگورنج

استاد زبان

از ادمین لینگورنج در چهارشنبه، 1 ژوئیه 2020، 11:39
 
در لینگورنج اساتید زبان:
  •  افرادی هستند که در یک زبان نیتیو محسوب می شوند و دارای مجوز یا تأئیدیه معتبر در زمینه آموزش یک زبان به عنوان زبان خارجی یا دوم هستند. 
  • بر اساس تأییدیه یا مدرک دانشگاهی مجاز به تدریس در یک و یا همه گروه ها یا سطوح زبان اعم از دروس عمومی، زبان شغلی، آمادگی آزمون، آموزش به کودکان و نوجوانان و تمرین مکالمه هستند.
  •  اسناد و مدارک اسکن شده ای که نشان دهنده مهارت و مجوز تدریسشان می باشد با حفظ شرایط محرمانگی اسناد طبق روال لینگورنج در پروفایل کاربریشان به نمایش در خواهد آمد (همانند گواهینامه های معتبر در زمینه آموزش زبان، مدرک دانشگاهی و ...)

عکس ادمین لینگورنج

مربی زبان

از ادمین لینگورنج در چهارشنبه، 1 ژوئیه 2020، 11:43
 
در لینگورنج مربیان زبان:
  • افرادی هستند که در یک زبان نیتیو و یا در حد نیتیو محسوب می شوند و از آموزش زبان بصورت غیر رسمی لذت می برند! 
  • تنها مجاز به تدریس دروس عمومی، تمرین و مکالمه هستند.