واژه نامه لینگورنج


در لینگورنج برخی کلمات دارای تعاریف خاصی هستند لذا جهت آشنایی بیشتر با این اصطلاحات لینگورنجی به واژه نامه تخصصی لینگورنج مراجعه نمائید.

می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

م

عکس ادمین لینگورنج

مربی زبان

از ادمین لینگورنج در چهارشنبه، 1 ژوئیه 2020، 11:43
 
در لینگورنج مربیان زبان:
  • افرادی هستند که در یک زبان نیتیو و یا در حد نیتیو محسوب می شوند و از آموزش زبان بصورت غیر رسمی لذت می برند! 
  • تنها مجاز به تدریس دروس عمومی، تمرین و مکالمه هستند.