اساتید لینگورنج

در لینگورنج هر استاد یک کلاس آنلاین شخصی با کلیه امکانات آموزشی در اختیار دارد و از طریق آن ضمن معرفی خود، بصورت مستقل و با در نظر گرفتن روش تدریس شخصی خود به تدریس می پردازد.
در صورتی که می خواهید به جمع اساتید / مربیان لینگورنج بپیوندید، اینجا کلیک کنید.


        
 

نام و نام خانوادگی:

سطح زبان:

نیتیو:

زمینه تدریس:زبان (های) تدریسی:
رده سنی تدریسی: 

مهناز امامی پور  مهناز امامی پور نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

محسن صالحی  محسن صالحی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: آلمانی
مشاهده جزئیات

 

عاطفه هاشمی  عاطفه هاشمی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

مها رستمی  مها رستمی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: آلمانی
مشاهده جزئیات

 

حامد عبدالهی  حامد عبدالهی نیتیو: خیر سطح زبان: C2 - Mastery or proficiency زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

ساناز چراغی  ساناز چراغی نیتیو: خیر سطح زبان: B2 - Vantage or upper intermediate زبان (های) تدریسی: آلمانی
انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

غزاله ابراهیمیان  غزاله ابراهیمیان نیتیو: خیر سطح زبان: C1 - Effective operational proficiency or advanced زبان (های) تدریسی: فرانسه
مشاهده جزئیات

 

پریسا محمدی پیروز  پریسا محمدی پیروز نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

افشین صادقی پناه  افشین صادقی پناه نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: انگلیسی
مشاهده جزئیات

 

آذر بیگی  آذر بیگی نیتیو: خیر سطح زبان: نامشخص زبان (های) تدریسی: کره ای
مشاهده جزئیات